Как да регистрирате вашата гаранционна карта?

Въведете внимателно и правилно име, фамилия, адрес и телефон, за да активирате Вашата гаранция. Важно е имейл адреса да е актуален, за да може да получите Вашата електронна гаранционна карта.

Кодът (серийният номер) на продукта трябва да е внимателно нанесен в полето и изписан точно както го виждате (главни букви, малки букви, цифри и знаци). В случай, че кодът на продукта не е въведен правилно, ще Ви излезе грешка, че не съществува регистран сериен номер. Ако имате затруднения с идентифиирането на правилния сериен номер се свържете с нас.

Ако кода на продукта вече е бил въведен и гаранцията вече е била активирана от Вас или от друго лице, платформата няма да Ви позволи да я регистрирате.

Ето примерни серийни номер и как те трябва да бъдат изписани:

202112949129
4461BG0000088/2131